Bureau

Missie

KiK architecten is zich bewust van het belang van de integratie tussen ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en financiele haalbaarheid. Dat projecten steeds meer onder geld- en tijdsdruk komen te staan, moet, ons inziens niet ten kosten gaan van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheden. Door de samenwerking binnen een netwerk van specialisten zijn wij goed in staat om u tijdens dit proces te begeleiden en te adviseren

Beschrijving

KiK architecten is een jong ambitieus architectenbureau. In onze ontwerpfilosofie hebben we de beleving van de gebruiker hoog in het vaandel staan. Vooral hoe het gebouw in zijn omgeving functioneert en ervaren wordt is van groot belang. Het gebouw dient naast functioneel, een antwoord te zijn op zijn omgeving. Dit kan door een uitgesproken contrast op te zoeken waarbij er spanning wordt gezocht tussen het bestaande en het nieuwe of door juist gebruik te maken van de eigenschappen van de bestaande omgeving en daar passend bij aan te sluiten.v

Contact

Danny@kik-architecten.nl
Tel.nr.: 06 – 507 44 567